Kort og godt om tekst

Hvem, hva, hvor. Og hvorfor. Vi stokker litt om på rekkefølgen og stiller de kritiske spørsmålene slik:

  • Hvorfor skal du kommunisere – hva vil du oppnå?
  • Hvem skal du kommunisere med – hvem utgjør målgruppen?
  • Hva skal du kommunisere – hva er relevant for menneskene i målgruppen?
  • Hvor skal du kommunisere – i hvilke kanaler treffer du disse menneskene best med ditt budskap? 

​Slik organiserer du teksten for å fange og holde på leseren

Overskriften - headingen - må ha relevans og stoppeffekt. Det er dessuten viktig at den spiller på lag med den ideen eller de grafiske omgivelsene den står i. Deretter kommer ingressen. Ingressens oppgave er å gi et kortfattet sammendrag av det viktigste i hovedteksten – den vi gjerne kaller brødteksten.

Brødteksten skrives med det viktigste innholdet først. Bruk korte setninger og mange avsnitt. Kan du få inn sub-headinger er det bra. Det gir leseren flere startpunkter når han eller hun sveiper over tekstflaten. Om en leser ikke fanges av ingressen, kan vedkommende likevel begynne å lese som følge av en interessant sub-heading.

En feil som ofte gjøres, er at man skriver alt man har lyst til å fortelle. Glem det! Ta på deg kundehatten og still kritiske spørsmål om hva leseren ønsker å få vite. Relevans, relevans, relevans.

Dette må du passe på når du skriver for skjerm

Vi leser annerledes på skjerm enn på papir. Det har vært kjent lenge. Det nye er at mer og av det som skrives for nett leses på mobilskjermen. Da blir det enda viktigere at du fatter deg i korthet og er tydelig i språket. Gjør du det for vanskelig, går leseren et annet sted.

Søkbarheten er et annet viktig poeng. Det du skriver skal være lett tilgjengelig for både leseren og søkemotorene. Her syndes det ofte. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har fått i oppdrag å gjøre usynlige hjemmesider synlige. Som oftest klarer jeg det uten at oppdragsgiver gruer seg til fakturaen. 

Ta kontakt for en prat om det du skulle ha gjort!